Straf lijkt wel overal om ons heen. Zo krijg je een geldboete als je je gordel niet aandoet en kun je de raarste GASboetes krijgen. Het lijkt wel in de cultuur van de mens te zitten om eerst aan de strategie "straf" te denken om een ongewenst gedrag te veranderen.

In hondentraining was "straf" vroeger de norm en de enige aanpak die overwogen werd om probleemgedrag op te lossen. Nu is er onder hondentrainers en -bazen een polarisatie met langs de ene kant de "straffers" en aan de andere kant diegene die gruwelen van alleen maar de gedachte. Deze discussie is –uiteraard- emotioneel geladen. Soms heeft dit de bovenhand op de vraag wat wetenschappelijk onderzoek ons bijbrengt over straf en de gevolgen ervan.

De wetenschap stelt dat een straf iets is wat volgt na een gedrag, met als resultaat dat de frequentie en/of de intensiteit van het gedrag in de toekomst afneemt. Dus gedrag -> straf –> minder of minder intensief gedrag.

 

Iets is dus pas een straf als het voor de ontvanger als negatief ervaren wordt en als gevolg heeft dat het gedrag vermindert.

Het kwaad worden van de baas op de hond is dus niet per sé een straf. Daarvoor moeten we kijken naar het resultaat. Bij bijvoorbeeld veel blaffende honden resulteert een boze, roepende baas in nog meer geblaf van de hond (baas en hond zijn dan beide aan het blaffen). Dan is de boosheid van de baas geen straf, ook al denkt de baas van wel. 

 

Strategieën die er bestaan om gedrag te verminderen

Stoppen met belonen (de beloning voorkomen).

Honden stellen gedrag om iets te bereiken ook gedrag die vervelend is voor ons. Als gedrag nooit meer de beloning oplevert die de hond wenst zal het gedrag uiteindelijk verminderen in frequentie en intensiteit.

Als de beloning de aandacht is van het baasje is, kan het negeren maken dat het vervelende gedrag afneemt. Er moet wel rekening gehouden worden met enkele valkuilen.

  • het gedrag moet voor de hond tot doel hebben aandacht te krijgen.
  • het gedrag moet kunnen genegeerd worden.
  • negeren zal in eerste instantie tot frustratie leiden waardoor het gedrag tijdelijk zelfs zal toenemen in intensiteit. Als op zo een (moeilijk) moment gestopt wordt met negeren zal de hond beloond worden om meer zijn best te doen en kan verwacht worden dat de intensiteit zal toenemen.

Iets wegpakken dat belangrijk is voor de hond.

 Het wegnemen, van iets dat belangrijk is voor de hond op dat moment, als gevolg op een gedrag is een milde straf.

wat wel belangrijk is:

  • het moet direct volgen op het gedrag 
  • het gene je weg neemt moet belangrijk zijn voor de hond op het moment dat je het wegneemt.
  • het moet consequent gebeuren