Je hebt een hond waar je veel van houdt maar de relatie loopt niet zo vlot. De hond toont bepaald gedrag waar jij of je omgeving problemen mee hebben. Dan gedragstherapie de oplossing bieden.

Hoe ga ik te werk?

Eerst wordt er door de eigenaren een vragenlijst ingevuld. Zo krijg ik een globaal beeld van de hond en de thuissituatie.

Ik kom op huisbezoek waarbij ik met jullie een gesprek voer over het probleemgedrag en het gedrag van de hond in zijn vertrouwde omgeving observeer.

Er worden op dat moment tips gegeven om het probleem aan te pakken en daarna werk ik een behandelplan uit. Dit plan wordt met jullie besproken. Indien het aangewezen of door jullie gewenst is dat de therapie in het begin in het bijzijn van de therapeut plaatsvindt, kunnen er privélessen genomen worden.

Opvolging en bijsturing van de therapie wordt per mail of via de telefoon gedaan of ik kom –indien gewenst- de evolutie zelf bekijken in een opvolgbezoek.